Forum Dyskusyjne » News and Announcements

List of newest posts

  • 3 grudnia 2013 11:57:00 CET
  • W 2013 r. podstawą opodatkowania był obrót, lecz od stycznia 2014 roku podstawą opodatkowania jest wszystko, co stanowi zapłatę. Dokonujący dostawy towarów, usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy bądź osoby trzeciej. Otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę zwiększają kwotę zapłaty.Oczywiście do podstawy opodatkowania nie wliczamy VAT.

   Więcej informacji na stronie:http:

   //tubiz.pl/vat/uwaga_zmiana_podstawy_opodatkowania_w_vat_od_stycznia_2014_roku.html

   Zapraszamy.