Mieszkanie socjalne w Niemczech (Sozialwohnung)

 

W Niemczech mieszkania do wynajęcia sa zazwyczaj albo socjalne albo  tzw. wolnofinansowane. Aby móc zamieszkać w mieszkaniu socjalnym, należy posiadać ważny WBS (Wohnberechtigungsschein), który określa liczbę osób i maksymalną wielkość mieszkania.

 

 

WBS (Wohnberechtigungsschein) jest dokumentem wystawionym przez gminę (miasto) i upoważniającym do zasiedlenia mieszkania socjalnego.

WBS jest wystawiany przez urząd mieszkaniowy na okres 1 roku. Warunkiem otrzymania go jest granica dochodu rocznego :

 

Liczba osób w rodzinie:

Granica dochodu

Maksymalna wielkość mieszkania:

1 osoba

17 000€

50 qm

2 osoby

20 500€

65 qm lub 2 pomieszczenia mieszkalne

3 osoby

25 200€

80 qm lub 3 pomieszczenia mieszkalne

4 osoby          

29 900€

95 qm lub 4 pomieszczenia mieszkalne

5 osoby          

34 600€

110 qm lub 5 pomieszczeń mieszkalnych

 

Na każdą następna osobę podnosi się granica dochodu o 4 700 €, a wielkość mieszkania wzrasta o 15 qm lub jedno pomieszczenie.

Dochód roczny brutto zostaje pomniejszony o koszty uzyskania przychodu (Werbungskosten) oraz inne (Freibeträge).

 

Wniosek na WBS należy zlozyć osobiście (lub przez osobę upoważnioną) w urzędzie miasta. Należy pamiętać o następujących dokumentach, które bedą potrzebne:

 

- dowód osobisty ( cudzoziemcy: paszport z ważnym zezwoleniem na pobyt)

- zaświadczenia o dochodach wszystkich pracujących członków rodziny

 

Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie i np. jeśli wnioskodawca lub członek rodziny jest niepełnosprawny lub wymaga szczególnej opieki należy również przedłożyć odpowiednie zaświadczenie.

 

 

Wystawienie WBS jest odplatne. Zwolnieni z opłat mogą być tylko osoby, które otrzymują świadczenia socjalne (SGB II, SGB XII).

 

Autor: EK
Redakcja Pol-Bc