Artykuły sponsorowane

Następne »

Formy organizacyjno-prawne prowadzenia działalności gospodarczej w Austrii

 Działalność gospodarcza w Austrii może być prowadzona w różnych formach organizacyjno-prawnych, które różnią się między sobą pod względem wymogów obowiązujących przy ich rejestracji, zakresu odpowiedzialności za zobowiązania, wnoszonego kapitału, wymogów dotyczących oficjalnej nazwy firmy,  ich opodatkowania i innych czynników.

 

Ogólnie takie formy prawne to:

 

- spółki osobowe, do których należy Einzelunternehmen, czyli  mikro przedsiębiorstwo (jednoosobowa działalność gospodarcza), Offene Gesellschaft, skrót OG = spółka jawna; Gesellschaft bürgerlichen Rechts, skrót GesbR = spółka cywilna; Kommanditgesellschaft, skrót KG = spółka komandytowa

 

- spółki kapitałowe: Gesellschaft mit beschränkter Haftung, skrót GmbH = spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;  Aktiengesellschaft, skrót AG = spółka akcyjna

 

- inne formy np. spółdzielnia; stowarzyszenie.