DIP form Image Banner 728 x 90

Artykuły sponsorowane

Następne »

Wyróżnione wpisy

Prowadzenie działalności gospodarczej w Danii

 Zamierzając  rozpocząć działalność gospodarczą w Danii, należy pamiętać, że Dania jest krajem o największych kosztach utrzymania i podatkach.

 

Dania należy do państw realizujących w gospodarce zasadę wolnego rynku, swobodnej konkurencji i braku ograniczeń w prowadzeniu działalności gospodarczej. Wszystkie formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej są dostępne w jednakowym stopniu dla podmiotów krajowych i zagranicznych. Najważniejsze z nich to:

-  spółka akcyjna (A/S),

-  spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (ApS),

-  spółka jawna (I/S),

-  spółka komandytowa (K/S),

-  oddział firmy zagranicznej (filial),

-  przedstawicielstwo firmy zagranicznej (salgskantor).

Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej mogą zakładać przedsiębiorstwa w dowolnej formie prawnej występującej na rynku duńskim, muszą jednak uzyskać zezwolenie na  pobyt.  

Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Danii określają następujące przepisy:

- ustawa o podejmowaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej w celach zarobkowych (The Carrying on Bussines for Profit Act z czerwca 1996 r.)

- ustawa o spółkach akcyjnych (The Public Limited Companies Act z czerwca 1973r. ze zmianami wprowadzonymi w styczniu 2002 r. i czerwcu 2003 r.)

- ustawa o przedsiębiorstwach prywatnych (The Private Companies Act z maja 1996 r. ze zmianami wprowadzonymi w kwietniu 2003 r.)

- ustawa o rachunkowości spółki (The Company Accounts Act z czerwca 1996r.)

- ustawa o sporządzaniu sprawozdań finansowych przez firmy (Act on Commercial Enterprises’ Presentation of Financial Statements nr 448 z 7 czerwca 2001)  

Najbardziej powszechnie stosowane są formy prawne spółki z ograniczoną odpowiedzialnością /ApS/, oddziału firmy zagranicznej /Filial/./ oraz spółki akcyjnej A/S/.   

Obowiązkową rejestracją wszystkich podmiotów gospodarczych funkcjonujących na terenie Danii, niezależnie od ich formy prawnej, zajmuje się Duńska Agencja Handlu i Przedsiębiorstw /Danish Commerce and Companies Agency - www.eogs.dk/.

Agencja przydziela firmom numer Centralnego Rejestru Firm /CVR – www.cvr.dk/.

Zajmuje się ona także ewidencjonowaniem firm zagranicznych świadczących na terenie Danii usługi i delegujących do tego kraju na czas określony swoich pracowników na podstawie dyrektywy unijnej 96/71 z dnia 16 grudnia 1996 o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług. Ewidencjonowane przez Agencję na tych zasadach firmy nie otrzymują numeru CVR.

 

Redakcja Pol-Bc