DIP form Image Banner 728 x 90

Artykuły sponsorowane

Następne »

Wyróżnione wpisy

Działalność gospodarcza we Francji

Francja jest krajem, który bardzo ułatwia zakładanie własnej firmy. Działa tu kilkanaście internetowych przewodników dla przedsiębiorców, którzy chcą otworzyć działalność gospodarczą. Bezpłatnie można uzyskać wszystkie informacje, np. wskazówki w trakcie przygotowania projektu firmy, wybór formy prawnej, pomoc przy rejestracji firmy.

Obcokrajowców z UE przy zakładaniu firmy we Francji, obowiązują takie same zasady jak obywateli tego kraju.

 

We Francji obowiązuje zasada tzw. „jednego okienka”. Formalności zawiązane z rozkręceniem działalności można załatwić w Centrum Formalności Przedsiębiorstw (CFE). W zależności od wielkości i rodzaju firmy, okienka te znajdują się w różnych miejscach. W przypadku samozatrudnienia  formalności załatwiane są przez Izby Przemysłowo-Handlowe, spółki rejestruje się w sądzie. Rejestracji działalności polegającej na wykonywaniu konkretnego zawodu dokonuje się w cechach.

 

Aby jednak rozpocząć zakładanie firmy konieczne jest pozwolenia na pobyt (trzeba je mieć, jeśli przebywa się we Francji dłużej niż 90 dni), które wydają lokalne prefektury, a na ich decezję czeka się czasem nawet 3 miesiące .

CFE nie uruchomi procedury zakładania Firmy bez przedstawienia kserokopii karty pobytu.

 

Przedsiębiorcy z krajów UE mogą we Francji prowadzić działalność gospodarczą w formie samozatrudnienia, przedsiębiorstwa indywidualnego zatrudniającego pracowników oraz w ramach spółki prawa cywilnego i handlowego. Do najbardziej rozpowszechnionych we Francji spółek zalicza się: spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością – SARL (Société A Responsabilité Limitée), spółkę akcyjną – SA (Société Anonyme) oraz spółkę akcyjną uproszczoną – SAS (Société par Actions Simplifiée).

Zarejestrowanie firmy we Francji trwa około ośmiu dni. Opłaty rejestracyjne w zależności od formy prawnej przedsiębiorstwa wahają się od 30 do 350 euro. Wiele firm i izb handlowych świadczy usługi polegające np. na badaniu rynku czy szukaniu partnerów.

 

Autor: ML