Baner markowy 728x90

Artykuły sponsorowane

Następne »

Wyróżnione wpisy

Działalność gospodarcza w Wielkiej Brytanii

Rozpoczęcie działalności gospodarczej w Wielkiej Brytanii nie stanowi wielkiego problemu. Wystarczy wypełnić prosty formularz, podpisać i wysłać do urzędu podatkowego (można to zrobić nawet w okresie trzech miesięcy po rozpoczęciu działalności -jako osoba samozatrudniająca się).

 

Proces rozpoczęcia działalności gospodarczej na wyspach brytyjskich przez obcokrajowców z UE jest w porównaniu z innymi krajami stosunkowo prosty, gdyż nie są wymagane ani specjalne zezwolenia ani licencje. Jedynie w takich branżach jak np.: usługi bankowe, ubezpieczenia czy doradztwo inwestycyjne obcokrajowiec musi postarać się o zezwolenie.

 

Formy działalności gospodarczej:

 

- Self Employed - czyli samozatrudnienie

- Companies –czyli Spółka typu korporacyjnego - stają się osobą prawną poprzez wpisanie do rejestru Companies House,
- Partnership – czyli Spółka zwykła -. Odmianą spółki zwykłej jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

 

Prawo spółek nie dyskryminuje firm zagranicznych. Mają one do wyboru różne formy organizacyjno-prawne, przy czym podstawowym kryterium różnicowania kategorii spółek jest sposób ich powstania: spółki zwykłe (partnerships) powstają w wyniku zawarcia umowy, spółki typu korporacyjnego są następstwem procedury inkorporacyjnej. Konstrukcja spółki wywodzi się z prawa precedensowego. Liczba wspólników jest ograniczona do dwudziestu. Spółki z o.o. i akcyjne musza mieć minimalny kapitał założycielski w wysokości 50 tys. funtów. Pozostałe spółki nie mają limitów odnośnie do wysokości kapitału założycielskiego.

Instytucją odpowiedzialną za rejestracje firm jest brytyjski Urząd Rejestrowy. Działa on jako wyodrębniona agencja rządowa w ramach Ministerstwa Handlu i Przemysłu. Przedsiębiorstwa muszą przekazywać do urzędu rejestrowego informacje o wszelkich zachodzących w nich zmianach (nazwy, statutu, składu zarządu spółki itp.) i przesyłać w określonych terminach sprawozdania finansowe.

Wybór formy prawnej firmy ma bezpośrednie przełożenie na późniejsze opodatkowanie. Stawki podatku dochodowego od osób prawnych są progresywne: do 10 tys. GBP - O%; stawka dla małych przedsiębiorstw od 50 tys. do 300 tys. GBP - 19%; stawka zasadnicza powyżej l,5 mln GBP - 30%.

Stawki podatku dochodowego od dochodów osobistych: do 20 tys. GBP - 10%, od 20 tys. do 31 tys. GBP - 22%; powyżej 31 tys. GBP - 40%.

W Wielkiej Brytanii obowiązuje 17,5% stawka VAT. W wypadku niektórych dostaw towarów i usług możliwe jest uzyskanie zwolnienia z VAT-u. Dotyczy to między innymi ubezpieczeń, dzierżawy ziemi i budynków (prócz garaży, miejsc parkingowych, hoteli i pomieszczeń hotelowych), usług zdrowotnych oraz w pewnym zakresie szkolnictwa i doskonalenia zawodowego.

 

Osoby samozatrudnione, tak jak wszyscy pracownicy, muszą płacić składki na ubezpieczenie społeczne. Płatnicy składek są podzieleni przez brytyjski urząd skarbowy na sześć grup.

Osoby samozatrudnione kwalifikują się, w zależności od wysokości rocznych dochodów netto, do jednej lub dwóch spośród nich:

- składka na ubezpieczenia społeczne w grupie drugiej (Class 2) obowiązuje wszystkich samozatrudnionych i wynosi 2,65 funta tygodniowo.

- składka obowiązująca w grupie czwartej (Class 4) dotyczy samozatrudnionych, których roczny dochód netto przekracza kwotę 7.605 funtów. Osoby te, oprócz 2,65 funta tygodniowo, zobowiązane są zapłacić składkę w wysokości 9% dochodu przekraczającego kwotę 7.605 funtów, ale naliczaną tylko do granicy dochodu w wysokości 42.475 funtów. Dochód powyżej tej granicy obciążony jest dodatkową 2% składką na ubezpieczenie społeczne.

 

 

 

AN