Baner markowy 728x90

Nowe oferty

    • Adres bok@yanokhipoteczny.pl [mapa]
    Pracujesz w branży finansowej lub branży nieruchomości? Oferujesz rozwiązania w zakresie doradztwa biznesowego? A może po prostu widzisz potencjał w naszych produktach? Dołącz do sieci Partnerów Funduszu Hipotecznego Yanok. Oferujemy nie tylko wzbogacenie Twojej oferty, możliwość dotarcia do ...
  • Dla rozwinięcia działalności istniejącej firmy branża OZE i inne, czynne sklepy internetowe, reklama internetowa itp. poszukuję udziałowców. Obszar działania stacjonarnego Polska płn-wsch..Możliwość zmiany głównej siedziby firmy.
  • Firma Pałucki Trade Sp. z o.o. oferuje współpracę w zakresie dostaw czyściwa bawełnianego. Jesteśmy producentem dobrej jakości czyściw bawełnianych pozyskiwanych z odzieży używanej. W naszej ofercie posiadamy różne rodzaje czyściwa białego i kolorowego. Zapaszamy do współpracy!...
  • Witam, Poszukuję Osoby lub Firmy zainteresowanej współpracą w zakresie wdrażania rozwiązania technicznego, którego jestem autorem (branża: narzędzia budowlane).Rozwiązanie zostało zgłoszone w Urzędzie Patentowym RP. Istnieje możliwość starań o uzyskanie międzynarodowej ochrony patento...

Informacje

Prosimy o przysyłanie informacji na adres team(at)pol-bc.com, które możemy opublikować w „Małe ABC biznesu“ z nazwiskiem autora i linkiem do źródła.

Dziękujemy, redakcja Pol-Bc.

Działalność gospodarcza – zakładanie firmy

Holandia jest krajem wszechstronnie i dobrze rozwiniętym gospodarczo, co z kolei przyciąga zagranicznych inwestorów. Na start biznesu Holandia oferuje liczne zachęty podatkowe - i nie tylko.

Np. mało skomplikowane zasady uzyskania pozwolenia na rozpoczęcie działalności czy zniesienie specjalnych wymogów dla osób wykonujących na własny rachunek zawody rzemieślnicze to również cechy holenderskiego rynku.

Inwestorzy zagraniczni z UE  mają możliwość  korzystania w Holandii z pełnej swobody prowadzenia działalności gospodarczej.

Prawo pozwala im zakładać firmy o różnych formach prawnych, jak np.: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (BV - Bestolen Vennootschap met beperkte Aansprakelijheid), spółka akcyjna (NV - Naamloze Vennootschap), spółka jawna (VoF - Vennootschap onder Firma), spółka komandytowa (CV - Commanditaire Vennootschap), spółka partnerska (Maatschap), jednoosobowa działalność gospodarcza na własny rachunek (Eenmanszaak), oddział (afdeling) lub filia (filiaal).

 

Działalność gospodarczą należy głosić w ogólnodostępnym rejestrze handlowym prowadzonym przez

regionalną Izbą Przemysłowo-Handlową (Kamer van Koophandel KvK). Z tego obowiązku zwolnieni są przedsiębiorcy działający w sektorze rolnictwa i rybołówstwa, przedstawiciele wolnych zawodów, przedsiębiorcy działający w sferze użyteczności publicznej oraz handlowcy-akwizytorzy.

Do zarejestrowania działalności gospodarczej wymaga się są odpowiednich formularzy - dostępnych w odpowiedniej Izbie Przemysłowo-Handlowej.

Przy zgłaszaniu działalności gospodarczej wymagany jest dokument tożsamości osoby zgłaszającej oraz oryginały dokumentów, np. umowa najmu lokalu dla oznaczenia siedziby firmy.

Po dokonaniu czynności rejestracyjnych przedsiębiorca otrzymuje ośmiocyfrowy numer rejestracyjny (Handelsregisternummer), który jest potrzebny do identyfikacji firmy. Czynności rejestracyjnych należy dokonać w ciągu siedmiu dni przed datą rozpoczęcia działalności gospodarczej.

 

W rejestrze powinny widnieć następujące informacje:

- nazwa firmy

- siedziba

- forma prawna

- opis działalności

- nazwiska i adresy właścicieli, zarządzających, członków rady nadzorczej i wspólników

- wysokość kapitału zainwestowanego w firmę

- liczba zatrudnionych osób

 

Ustawa o zakładaniu przedsiębiorstw nie wymaga fachowej wiedzy na temat prowadzenia działalności

gospodarczej. Ustawodawca przyjął założenie, że osoba podejmująca działalność gospodarczą taką

wiedzę posiada lub jest w stanie ją posiąść.

Powyższe przepisy nie dotyczą jednak takich zawodów, jak: piekarz, rzeźnik czy elektryk, gdzie poza posiadaniem świadectwa zawodowego wymaga się dyplomu przedsiębiorcy.

 

Dyplom wiedzy o przedsiębiorczości wymagany jest też w przypadku działalności w zakresie:

- produktów żywnościowych

- sektora budownictwa

- instalacji

- motoryzacji


W holenderskim ustawodawstwie nie jest wymagane od obywateli UE uzyskanie pozwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej, a jeżeli występują ograniczenia co do jej rodzaju, to dotyczą zarówno cudzoziemców, jak i Holendrów. W przypadku niektórych rodzajów działalności wymagane jest uznanie kwalifikacji, które można zweryfikować w Holenderskim Centrum Weryfikacji Kwalifikacji.

 

Firmę należy także zarejestrować na potrzeby ubezpieczeń społecznych w UWV (odpowiednik polskiego ZUS) oraz postawić wniosek o uzyskanie numeru płatnika składek.

 

W przypadku spółek kapitałowych do kompletu dokumentów trzeba dołączyć jeszcze akt założycielski,  w formie notarialnej, który zawiera umowę oraz statut spółki. W przypadku pozostałych spółek wystarczy jedynie sporządzenie cywilnej umowy.

 

Specjalnym regułom podlega wybór nazwy firmy. W Holandii niedopuszczalna jest rejestracja kilku przedsiębiorstw o takiej samej, czy nawet tylko podobnie brzmiącej nazwie. W weryfikacji nazy firmy pomocna jest Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa, która przeszukuje rejestr wszystkich firm.

 

Autor: AN