Baner markowy 728x90

Nowe oferty

  • Adres wizardconsulting.pl [mapa]
  Pomagamy małym i średnim firmom rozwinąć działalność, rozszerzać rynki zbytu oraz nawiązywać kontakty zagraniczne. Działamy głównie na terenie UE (UK, Niemcy), ale bez problemów otworzymy Was na rynek Indii, Kanady czy Brazylii, dzięki naszej szerokiej bazie biznesowej. Posiadamy odd...
 • 2 stycznia - posted by Krzysztof Brzoznowski
  Nawiąże współpracę z firmami na terenie Polski w zakresie instalacji  światłowodów do klientów indywidualnych oraz firm, spawania instalacji światłowodowych . Wykonujemy naprawy światłowodu w domu u klienta Wykonujemy instalację,serwis urządzeń sieciowych w domach...
 • Pomagamy uzyskać odszkodowanie w przypadku wypadku samochodowego , powodzi, kradzieży, choroby zawodowej i wielu wielu innych, kiedy nie możesz uzyskać odszkodowania, lub jego wartość jest dla Ciebie niesatysfakcjonująca, zwróć się do Nas. Rozumiemy przez co przechodzisz, dlatego pozw&oacut...
 • 29 grudnia 2016 - posted by Mirosław Witosławski
  • Adres m.witoslawski@op.pl [mapa]
  W związku z rozwojem Firmy, która działa już 20  lat na rynku poszukujemy osób zainteresowanych współpracą w branży prawnofinansowej. Zaczynaamy od wyszukiwania  osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych,w rolnictwie,w pracy,z uwagi na błędy lekarskie,szk...

Informacje

Prosimy o przysyłanie informacji na adres team(at)pol-bc.com, które możemy opublikować w „Małe ABC biznesu“ z nazwiskiem autora i linkiem do źródła.

Dziękujemy, redakcja Pol-Bc.

Działalność gospodarcza – zakładanie firmy

Holandia jest krajem wszechstronnie i dobrze rozwiniętym gospodarczo, co z kolei przyciąga zagranicznych inwestorów. Na start biznesu Holandia oferuje liczne zachęty podatkowe - i nie tylko.

Np. mało skomplikowane zasady uzyskania pozwolenia na rozpoczęcie działalności czy zniesienie specjalnych wymogów dla osób wykonujących na własny rachunek zawody rzemieślnicze to również cechy holenderskiego rynku.

Inwestorzy zagraniczni z UE  mają możliwość  korzystania w Holandii z pełnej swobody prowadzenia działalności gospodarczej.

Prawo pozwala im zakładać firmy o różnych formach prawnych, jak np.: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (BV - Bestolen Vennootschap met beperkte Aansprakelijheid), spółka akcyjna (NV - Naamloze Vennootschap), spółka jawna (VoF - Vennootschap onder Firma), spółka komandytowa (CV - Commanditaire Vennootschap), spółka partnerska (Maatschap), jednoosobowa działalność gospodarcza na własny rachunek (Eenmanszaak), oddział (afdeling) lub filia (filiaal).

 

Działalność gospodarczą należy głosić w ogólnodostępnym rejestrze handlowym prowadzonym przez

regionalną Izbą Przemysłowo-Handlową (Kamer van Koophandel KvK). Z tego obowiązku zwolnieni są przedsiębiorcy działający w sektorze rolnictwa i rybołówstwa, przedstawiciele wolnych zawodów, przedsiębiorcy działający w sferze użyteczności publicznej oraz handlowcy-akwizytorzy.

Do zarejestrowania działalności gospodarczej wymaga się są odpowiednich formularzy - dostępnych w odpowiedniej Izbie Przemysłowo-Handlowej.

Przy zgłaszaniu działalności gospodarczej wymagany jest dokument tożsamości osoby zgłaszającej oraz oryginały dokumentów, np. umowa najmu lokalu dla oznaczenia siedziby firmy.

Po dokonaniu czynności rejestracyjnych przedsiębiorca otrzymuje ośmiocyfrowy numer rejestracyjny (Handelsregisternummer), który jest potrzebny do identyfikacji firmy. Czynności rejestracyjnych należy dokonać w ciągu siedmiu dni przed datą rozpoczęcia działalności gospodarczej.

 

W rejestrze powinny widnieć następujące informacje:

- nazwa firmy

- siedziba

- forma prawna

- opis działalności

- nazwiska i adresy właścicieli, zarządzających, członków rady nadzorczej i wspólników

- wysokość kapitału zainwestowanego w firmę

- liczba zatrudnionych osób

 

Ustawa o zakładaniu przedsiębiorstw nie wymaga fachowej wiedzy na temat prowadzenia działalności

gospodarczej. Ustawodawca przyjął założenie, że osoba podejmująca działalność gospodarczą taką

wiedzę posiada lub jest w stanie ją posiąść.

Powyższe przepisy nie dotyczą jednak takich zawodów, jak: piekarz, rzeźnik czy elektryk, gdzie poza posiadaniem świadectwa zawodowego wymaga się dyplomu przedsiębiorcy.

 

Dyplom wiedzy o przedsiębiorczości wymagany jest też w przypadku działalności w zakresie:

- produktów żywnościowych

- sektora budownictwa

- instalacji

- motoryzacji


W holenderskim ustawodawstwie nie jest wymagane od obywateli UE uzyskanie pozwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej, a jeżeli występują ograniczenia co do jej rodzaju, to dotyczą zarówno cudzoziemców, jak i Holendrów. W przypadku niektórych rodzajów działalności wymagane jest uznanie kwalifikacji, które można zweryfikować w Holenderskim Centrum Weryfikacji Kwalifikacji.

 

Firmę należy także zarejestrować na potrzeby ubezpieczeń społecznych w UWV (odpowiednik polskiego ZUS) oraz postawić wniosek o uzyskanie numeru płatnika składek.

 

W przypadku spółek kapitałowych do kompletu dokumentów trzeba dołączyć jeszcze akt założycielski,  w formie notarialnej, który zawiera umowę oraz statut spółki. W przypadku pozostałych spółek wystarczy jedynie sporządzenie cywilnej umowy.

 

Specjalnym regułom podlega wybór nazwy firmy. W Holandii niedopuszczalna jest rejestracja kilku przedsiębiorstw o takiej samej, czy nawet tylko podobnie brzmiącej nazwie. W weryfikacji nazy firmy pomocna jest Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa, która przeszukuje rejestr wszystkich firm.

 

Autor: AN